نتیجه جستجو برای:  – برگه 4

غدد فوق کلیوی و بخش های آن

غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال(Adrenal) یک جفت غده درون‌ریز هستند که هر کدام بر روی کلیه‌ها قرار دارند و وزن هر غده حدود

Read More »

سرطان غدد فوق کليوي

[sbu_post_image] غدد فوق کليوي غدد کوچکي هستند که بر روي هر يک از کليه ها قرار دارند. کليه ها در عمق بخش فوقاني شکم قرار

Read More »

غدد فوق کلیوی

 [sbu_post_image] غدد فوق کلیوی روی کلیه ها قرار دارند و وزن هر غده حدود ۵ گرم است. غدد فوق کلیوی از دو بخش قشر(Adrena Cortex )

Read More »

غدد فوق کليوي و اعمال آن

[sbu_post_image] غدد فوق کلیوی و فعالیت آنها کلیه ‌ها در بدن ما دو عضو کوچک هستند. روی هریک از این دو عضو، اعضای کوچک ‌تری

Read More »

وظایف غدد فوق کلیوی

غده‌ها بافتهایی هستند که سلولهای آنها ، برای ترشح کردن موادی ویژه تخصص یافته اند. بعضی از غده‌ها ، مانندغدد گوارشی، ترشحات خود را از

Read More »