برچسب: آدرس پزشک متخصص کلیه

پیوند کلیه ،دیالیز کلیه

[sbu_post_image] پیوند کلیه کلیه پیوندی در حفره لگنی گذاشته می‌شود، بنابراین از هر گونه فعالیتی که امکان وارد کردن ضربه به کلیه در آن وجود

Read More »