instagram
telegram
phone
27 نوامبر 2016
694

دیالیز

دیالیز(تراکافت) (dialysis)‏ فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک محلول با در معرض قرار گرفتن با محلول دیگر که از طریق غشای […]
9 سپتامبر 2016
694-5

پیوند کلیه چگونه است؟

پیوند کلیه چگونه است؟ پیوند کلیه عمل جراحی است که طی آن یک کلیه سالم از یک فرد به بیماری که کلیه هایش از کار افتاده […]
3 نوامبر 2013
دیالیز 1

دیالیز خونی و دیالیز صفاقی

دیالیز خونی دیالیز خونی در حقیقت یک نوع تصفیه خون است و در هر نوبت دیالیز حدود lit120 برای هر مریض استفاده می شود . محلول […]
3 نوامبر 2013
دیالیز

دیالیز و روش انجام آن

اگر کلیه ها دچار اختلال و نارسایی شوند از دستگاه کلیه ی مصنوعی برای خارج کردن مواد زائد خونی الزامی است که به این فرآیند دیالیز […]