برچسب: رماتیسم و رابطه جنسی

رابطه جنسی در رماتیسم

رماتیسم مفصلی و رابطه جنسی آرتريت روماتوييد چیست؟   آرتريت روماتوئيد يك بيماري سيستميك خود ايمني است.((سيستميك))يعني اين كه تمام دستگاهاي بدن را درگير مي

Read More »