آنفارکتوس کلیه

[sbu_post_image]

تشخیص آنفارکتوس و سرطان کلیه

پژوهشگران دانشگاه کردستان با استفاده از نانو لوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن حسگرهای زیستی برای تشخیص انفارکتوس کلیه و سرطان کلیوی عرضه کردند.‏
به گزارش خبرنگار مهر، آنزیم های دهیدروژناز گسترده ترین گروه در بین آنزیم های شناخته شده است و لاکتات دهیدروژنازها دستهای از این آنزیم ها هستند که در سیتوپلاسم تمام سلولها و بافتهای بدن یافت می شود.
میزان این ماده در بدن در مقابل بیماریهای مختلف چون آنفارکتوس کلیه، کارسینوم ‏سلول کلیوی (سرطان کلیوی) و آسیب عضلات اسکلتی افزایش می یابد.

از این رو اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی این ‏آنزیم حائز اهمیت است.‏

در این راستا پژوهشگران دانشگاه ‏کردستان با تهیه یک نانوکامپوزیت از نانولوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و با اتصال آن به آنزیم ‏لاکتات دهیدروژناز، موفق به ساخت زیست حسگری ‏برای آنالیز لاکتات شدند.‏ این حسگر خاصیت سازگار پذیری زیستی در نگهداری آنزیم لاکتات دهیدروژناز دارد.

منبع : forum


عرضه حسگر زیستی برای تشخیص آنفارکتوس و سرطان کلیه

پژوهشگران دانشگاه کردستان با استفاده از نانو لوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن حسگرهای زیستی برای تشخیص انفارکتوس کلیه و سرطان کلیوی عرضه کردند.‏
به گزارش خبرنگار مهر، آنزیم های دهیدروژناز گسترده ترین گروه در بین آنزیم های شناخته شده است و لاکتات دهیدروژنازها دستهای از این آنزیم ها هستند که در سیتوپلاسم تمام سلولها و بافتهای بدن یافت می شود.
میزان این ماده در بدن در مقابل بیماریهای مختلف چون آنفارکتوس کلیه، کارسینوم ‏سلول کلیوی (سرطان کلیوی) و آسیب عضلات اسکلتی افزایش می یابد.

از این رو اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی این ‏آنزیم حائز اهمیت است.‏

در این راستا پژوهشگران دانشگاه ‏کردستان با تهیه یک نانوکامپوزیت از نانولوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و با اتصال آن به آنزیم ‏لاکتات دهیدروژناز، موفق به ساخت زیست حسگری ‏برای آنالیز لاکتات شدند.‏ این حسگر خاصیت سازگار پذیری زیستی در نگهداری آنزیم لاکتات دهیدروژناز دارد.

منبع : forum

سرطان کلیه

تشخیص آنفارکتوس کلیه

 تشخیص سرطان کلیه

آنفارکتوس کلیه

کلیه

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان