آنژیوگرافی کلیوی

[sbu_post_image]

تشریح آنژیوگرافی کلیوی

کاتتری را به داخل شریان فمورال، براکیال، ساب کلاوین یا کاروتید وارد می کنند و ماده حاجب را تزریق می کنند تا پدیدار شدن عروق خونی را امکان پذیر سازد. معمولا بیمار در حالی که ماده حاجب تزریق می شود احساس گرمی و برافروختگی می کند. آنژیوگرافی برای ارزیابی عروق خونی و برای شناسایی شکل گیری عروق خونی غیر طبیعی در نتیجه نئوپلاسم ها(تومورها) سودمند هستند.

 آنژیوگرافی کلیه

 کاتتری را به داخل شریان فمورال وارد می کنند و به سمت بالا از طریق شریان ایلیاک و آئورت عبور می دهند تا به شریان کلیه برسد. این آنژیوگرافی کلیوی پدیدار شدن عروق کلیه و پارانشیم را میسر می کند.

علت آنژیوگرافی کلیوی 

به منظور کشف تنگی شریان کلیوی، ترومبوس یا آمبولی کلیوی، ضایعات فضاگیر(تومورها ،کیست ها) آنوریسم ها.

به منظور تعیین فاکتور مسبب هیپرتانسیون، علت نارسایی کلیوی و ارزیابی گردش خون کلیوی.

انجام آنژیوگرافی کلیوی

بیمار در وضعیت طاق باز روی میز اشعه X می خوابد. یک بیحس کننده موضعی را به موضع شکافته تزریق اجرا می کنند.

آنژیوگرافی کلیوی تقریبا 1 تا 2 ساعت به طول می انجامد.

 قبل از انجام آنژیوگرافی کلیوی

برگه رضایتنامه باید بیمار یا یکی از اعضائ شایسته خانواده امضاء کنند.

بیمار باید 8 تا 12ساعت قبل از انجام آنژیوگرامNPO  باشد. ضد انعقادها(هپارین) معمولا قطع می شوند. علایم حیاتی مبنا ثبت شود.بیمار را وادارید تا قبل از آنژیوگرافی کلیوی ادرار خود را تخلیه کند.دندان های مصنوعی و اشیاء فلزی قبل از آنژیوگرافی کلیوی درآورده شوند.محل ورود کاتتر باید تراشیده شود.داشتن IV Line تا در صورت لزوم بتوان داروهای اورژانس را اجرا کرد.یک ملین یا تنقیه پاک کننده را معمولا قبل از آنژیوگرافی کلیوی انجام می دهند.

 بعد از انجام آنژیوگرافی کلیوی:

روی محل تزریق را به مدت 15 تا 30 دقیقه یا بیشتر تحت فشار قرار دهید تا خونریزی متوقف شود.محل تزریق را از نظر علایم خونریزی کنترل کنید.

علایم حیاتی را در ساعت اول هر 15 دقیقه در ساعت دوم هر 30 دقیقه و سپس تا 4 ساعت هر 1 ساعت تا هنگامی که علایم حیاتی تثبیت شود.

استراحت در بستر به مدت 5 ساعت اعمال کنید. فعالیت های بیمار باید به مدت 1 روز محدود شود.

محل تزریق را از نظر هماتوم و تورم بررسی کنید.

نبض های محیطی را در اندام های انتهایی بررسی کنید. فقدان نبض پا یا ضعف را بلافاصله گزارش دهید.

برای تخفیف درد یا ادم روی محل تزریق کمپرس های سرد یا کیسه یخ قرار دهید.

برگرفته از سایت پرستاران

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان