افزایش حجم ادرار

افزایش حجم ادرار زمانی رخ می دهد که تولید ادرار در کلیه ها بیشتر شود . افزایش مصرف آّب و مایعات ، وجود بیماریهای جسمی مانند دیابت قندی و یا دیابت بی مزه ، مصرف موادی که می تواند سبب افزایش تولید ادرار در کلیه ها شود از جمله مواردی است که باید در این زمینه مدنظر باشد . البته با اندازه گیری حجم ادرار تولید شده و نیز موارد دیگر می توان در صورتی که چنین حالتی وجود داشته باشد ، علت افزایش حجم ادرار را مشخص کرد و با توجه به علت افزایش حجم ادرار درمان مناسب افزایش حجم ادرار را ارائه کرد . در صورت وجود افزایش حجم ادرار برای بررسی به متخصص اورولوژی مراجعه نمایید.

منبع: نیک صالحی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک