اندامهای آمیزشی جنسی در مردان

اندامهای آمیزشی جنسی در مردان
اندامهای آمیزشی جنسی در مردان
اندامهای آمیزشی جنسی در مردان

اندامهای تناسلی مردان

دستگاه آمیزشی مردان از بیضه و کیسه های منی، غده پروستات، غده های کوپر، آلت و مجراهایی که واسطه بین این اجزاء است، تشکیل یافته است.

بیضه (Testis – Testicle)

در فرد بالغ بیضه چپ اندکی از بیضه راست پایین تر قرار دارد. هر بیضه حدود ۴ سانتی متر طول و ۲/۵ سانتیمتر پهنا دارد و ۳ سانتیمتر قطر از جلو به عقب آن است. اگر طول آن از ۳ سانتی متر کمتر باشد باید آن حالت را مرضی پنداشت. وزن هر بیضه حدود ۲۰ گرم و قوام آن نسبتا محکم و قابل ارتجاع است و در امتدادش اپیدیدیم اتصال دارد.

اپیدیدیم (Epididymis)

اپیدیدیم که به کنار عقبی بیضه چسبیده است، مجرای دراز و پیچیده است که بصورت توده ای پهن و دراز درآمده و یک انتهای آن حجیم تر است.

کیسه های منی

کیسه های منی (که البته محل ذخیره منی نیست و این نام از گذشته به غلط بر آنها مانده است) در کیسه ترشح کننده است که حفره داخل آن خانه به خانه است. طول آن ها حدود ۵ سانتی متر بوده و در عقب مثانه جای دارد.

غده پروستات (The Prostate Gland)

غده پروستات که درست در زیر مثانه جای گرفته است، در حدود ۲۰ گرم وزن دارد و نزدیک قسمت عقبی میزراه را در بر گرفته است.

آلت مرد (قضیب)

آلت مرد که در پایین شکم، در زاویه بین دو ران آویزان است. شکل و اندازه آن در حالت شلی و نعوظ تفاوت می کند.

در حالت شلی بصورت استوانه ای که در جلو کیسه تخم آویزان است .

در حالت نعوظ، حجم آن زیاد و قوامش سخت می گردد و در جلو شکم بالا می آید و شکل آن به صورت منشوری مثلثی با کنارهای مدور در می آید. شدت نعوظ بستگی به شدت تحریک دارد و در نتیجه زاویه نعوظ که آلت در حال ایستاده با سطح افقی می سازد تفاوت می کند. در حالت عادی در افراد جوان این زاویه حدود ۲۰ تا ۴۰ درجه است و قاعدتا در سنین بالاتر این زاویه کمتر می شود و آلت در حالت نعوظ افقی می ایستد. آلت در حال نعوظ قوسی دارد که تعقر آن به طرف بالا متوجه است و در ضمن به یکی از دو طرف (اغلب به چپ) گرایش دارد و این تغییرات به شرطی که خیلی شدید نباشد طبیعی است ولی اگر راست یا چپ گرایی آلت شدید باشد ممکن است منی را به درستی در دهانه رحم نریزد و امکان باروری کمتر می شود.

اندازه آلت (که خواهیم دید در عمل نزدیکی اهمیت چندانی ندارد) در افراد مختلف، متفاوت است و گاه آلتی در هنگام شلی بسیار کوچک ولی به هنگام نعوظ کاملا متناسب است.

منبع: hidoctor

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان