تجزيه ادرار

[sbu_post_image]

آزمایش ادرار

آزمون تجزيه ادرار بخشي از ارزيابي هاي غربالگري و تشخيصي روتين مي باشد، اين آزمون براي تمامي بيماران بستري در بيمارستان، زنان باردار و بيماران قبل عمل انجام مي شود و همچنين بخشي از ارزيابي هاي معمول براي بررسي عملكرد كليه و بيماري هاي متابوليك و آندوكرين مي باشد. آزمايش كامل تجزيه ادرار شامل آزمون هاي روتين متعددي بر روي نمونه ادرار مي باشد اين نمونه الزاما يك نمونه تميز ادراري نيست.

تجزيه ادرار طبيعي

ظاهر ادرار

شفاف

رنگ ادرار

زرد كهربايي

بوی ادرار

آروماتيك

PH  ادرار

الف) نوزادان: 7-5

ب) اطفال و بزرگسالان: 0/8-6/4(ميانگين: 0/6)

 وزن مخصوص ادرار

الف) نوزادان: 012/1

ب) شيرخواران: 006/1- 002/1

ج) اطفال و بزرگسالان: 035/1- 001/1

د) كهنسالان: مقادير آن با افزايش سن كاهش ميابد.

 موادي كه در U/A بايد منفي باشند

بيلي روبين، خون، استون، گلوكز، پروتئين، نيترات، استراز گويچه هاي سفيد، مواد احيا كننده.

 اوروبيلينو‍‍‍‍ژن

 تا حد مختصر(trace) طبيعي است. ml/ واحد ارليش 0/1- 01/0

گويچه ي سرخ((RBC

 با نماي درشت ميكروسكوپي حداكثر 3-0 عدد در مردان و 5-0 عدد در ادرار زنان طبيعي است.

گويچه سفيد(WBC)

با نماي درشت ميكروسكوپي حداكثر 4-0 عدد طبيعي است.

باكتري و انواع كريستال نبايد ديده شود.

كست هيالن و سلول هاي اپيتليال

گاهي اوغات دیده میشود.

 تجزيه ادرار

در صورت نداشتن سوند 50 ميلي ليتر يا بيشتر از نمونه ادرار تازه تخليه شده، ، در يك ظرف خشك و تميز جمع آوري كرده و ظرف مدت 30 دقيقه به آزمايشگاه ارسال كنند. جمع آوري اولين نمونه ادرار صبحگاهي قبل از صرف صبحانه ترجيح دارد. نمونه ادرار را مي توان به مدت 6 تا 8 ساعت در يخچال نگه داري كرد.چنانچه آناليز ادرار قرار نيست صبح زود انجام شود محدوديت غذا و مايعات وجود ندارد. از آلودگي نمونه ادرار با ترشحات قاعدگي اجتناب گردد زيرا بر روي نتايج موثر است.

در صورت داشتن سند نمونه ادراري توسط پرستار و از لوله ي سند گرفته مي شود.

بررسي ميكروسكوپيك سديمان ادراري شامل

BC، WBC.

سلول هاي اپيتليال

انگل ها

قارچ هاكريستال ها در ادرار

به 2 گروه تقسيم مي شوند: 1) كريستال هاي غيرطبيعي: سيستئين، سولفاناميد، لوسين، تيروزين، كلسترول

2) كريستال هاي طبيعي به 2 گروه

الف) در ادرار اسيدي:

 اگزالات كلسيم، اسيد اوريك،

ب) در ادرار قليايي:

 كربنات كلسيم، تريپل فسفات.

موكوس

سلول هاي Glitter

كست ها (Casts)

آزمايشات بيوشيمي نمونه اتفاقي ادرار

1) سديم:

محدوده ي طبيعي: meq/lit 220- 40 .

2) پتاسيم:

محدوده طبيعي:meq/lit 120- 25

3) اسمولاليته ادرار:

محدوده طبيعي:mosm/kg 1200- 150 ، اسمولاليته ادرار نسبت با وزن مخصوص شاخص دقيق تري براي سنجش توانايي كليه در تغليظ ادرار است.

4) ازت اوره ي خون (BUN):

محدوده ي طبيعي:mg/dl 25- 5 ، كودكان:mg/dl 20- 5

5) نسبت BUN/Creatine (سرم): 10:1 تا 20:1

6) كراتينين سرم:

محدوده طبيعي: بالغين:mg/dl 5/1- 5/0

اطفال:mg/dl 6/1- 6/0

6 تا 2 ساله:mg/dl6/0- 3/0

7) كليرانس كراتينين:

به منظور تعيين سرعت فيلتراسيون گلومرولي و بي كفايتي كليه انجام مي شود. كليرانس كراتينين يكي از حساس ترين شاخص هاي كليوي در مراحل اوليه است. كليرانس كراتينين در مردانml/min 125- 100 و در زنانml/min 105- 85 است.

برگرفته از سایت پرستاری نوین

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان