جراحی واريکوسل (Varicocele)

جراحی واريکوسل (Varicocele)

در جراحی واريکوسل که تحت بی‌هوشی عمومی انجام می گيرد، برش کوچکی در ناحيه کشاله ران ايجاد مي‏شود و وريدهای مبتلای بيضه (يا همان وريدهای متورم و گشاد) شناسايی و مسدود مي‏شوند.

اين وريدها پس از انسداد به تدريج به دليل عدم حرکت خون کوچک شده و از بين می روند و واريکوسل برطرف می شود.

بيوپسی بيضه (Testicular Biopsy)

بدست آوردن اسپرم از بيضه: در صورتی که آناليز اسپرم بيمار نشان دهد که اسپرمی در نمونه منی مرد وجود ندارد، تنها روش قطعی ارزيابی وجود و يا عدم وجود اسپرم در داخل بيضه، نمونه برداری از آن است که به آن بيوپسی (Biopsy) گفته می‌شود.

اين عمل می تواند به وسيله سوزن مخصوص (PESA) و يا عمل جراحی (TESE) انجام شود. عمل PESA يا عمل کشيدن اسپرم از اپی‌ديديم (Epididymis)، در اتاق عمل و در شرايط استريل، با بی‌حسی موضعی و سوزن انسولين که به ماده مخصوص محيط کشت آغشته است، انجام می‌پذيرد. عمل TESE يا بيوپسی بيضه نيز، در اتاق عمل و تحت شرايط استريل و اغلب اوقات با بی‌حسی موضعی صورت می‌گيرد.

منبع: مرکز ناباروری حضرت مریم

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان