ناباروری در مردان

 علل ناباروری در مردان چیست؟

 این حوزه مشتمل بر علل متعددی است که وابسته به مشکلات تولید اسپرم و یا انتقال آن می باشد. اولین تستی که در این خصوص به مراجعین توصیه می شود بررسی مایع منی می باشد.

 تولید اسپرم ممکن است تحت تاثیر علل هورمونی ، بیماریهای مزمن ، جراحی قبلی ، بیماریهایLS����

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک