ديورتيكول مجرا

[sbu_post_image]
ديورتيكول مجرا

ديورتيكول مجراي ادراري از عوارض نسبتاً نادر در مجرا است كه به دو علت مادرزادي و اكتسابي ايجاد مي گردد. مطابق آمار منتشر شده از مراكز عملي جهان ، روز به روز بر تعداد تشخيص ديورتيكول مجراي ادراري افزوده مي گردد كه به نظر مي رسد علت تشخیص ديورتيكول مجراي ادراري پيشرفت وسايل تشخيصي است.
– وجود برجستگي نرم و كيستيك در مسير مجراي ادراري كه در ضمن ادرار كردن بزرگتر مي شود و بر حجم آن در صورتي كه قسمت قدامي مجرا ضمن ميكسيون با دست گرفته شود ، افزوده مي گردد و در موقع فشار بر روي آن مقداري ادرار و يا محلول چركي خارج مي گردد، علامت وجود ديورتيكول مجراي ادرار است. با اين همه تشخيص قطعي و چگونگي وضع و موقعيت ديورتيكول مجراي ادراري مبتني بر اورتروگرافي و اورتروسيستوگرافي ميكسيونل مي باشد كه حجم و بزرگي و موقعيت و چگونگي ديورتيكول را مشخص مي سازد.
– وجود تومورهاي بدخيم در داخل ديورتيكول و وجود سنگ يا سنگ هاي متعدد در داخل آن از مراكز مختلف علمي جهان گزارش شده است.
– بيمار با داشتن 15 عدد سنگ در داخل ديورتيكول مجراي ادراري از موارد نسبتاً نادر و حالب ديورتيكول سنگ دار مجراي ادرار است.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان