انزالی که کمتر از ۲ دقیقه و بدون کنترل شخص روی دهد را انزال زودرس می گویند. این مساله می تواند موجب نارضایتی جنسی در دو طرف شود و اضطراب ناشی از این مشکل را تشدید کند. اغلب این افراد دچار مشکل عصبی می شوند و از این مشکل خود بسیار شرمگین و ناراحت هستند. این افراد مضطرب هستند و از اینکه نمی توانند تماس جنسی موفقی داشته باشند در رنج و عذاب به سر می برند.

این اضطراب می تواند سبب تشدید مشکل فوق شود. شرطی شدن، عوامل فرهنگی، ازدواج های پرتنش، همچنین تجربه جنسی کم در اوایل ازدواج، عوامل روانی، مصرف مواد، برخی عوامل پزشکی و… می توانند موجب انزال زودرس شوند. تکرار این مساله و سرکوفت زدن های احتمالی از طرف شریک جنسی، موجب بروز اختلال در عزت نفس فرد شده و آن را دچار اشکال می کند. اعتماد به نفس پایین نیز می تواند موجب تشدید مجدد انزال زودرس شود.

این اعتماد به نفس در موفقیت ها تقویت می شود و در شکست ها و ناکامی ها افول می کند. بنابراین این ۲ مساله انزال زودرس و اعتماد به نفس می تواند رابطه تنگاتنگی داشته و موجب تقویت یا افول یکدیگر شوند چرا که یکی از عوامل مهم و موثر در انزال زودرس، عدم اعتماد به نفس برای شروع یا اداره کردن خوب یک رابطه جنسی است.

 ممکن است حس کنید از رابطه زناشویی تان لذت نمی برید و علت آن را انزال زودرس بدانید اما مشکل انزال زودرس حالتی تعریف شده است و به انزال غیرقابل کنترلی گفته می شود که مکرر و بر خلاف میل شخص و بدون کنترل، قبل از نزدیکی یا مدت زمان بسیار کمی پس از آن و با میزان تحریک کم و برخلاف میل فرد انجام می گیرد…

این مساله می تواند باعث نارضایتی جنسی در ۲ طرف شود و اضطراب ناشی از این مشکل را تشدید کند. اغلب مبتلایان، دچار مشکل عصبی می شوند و احساس شرم و ناراحتی می کنند.

این افراد مضطرب هستند و از اینکه نمی توانند تماس جنسی موفقی داشته باشند، در رنج و عذاب به سر می برند. وقتی این اضطراب، به اضطراب اولیه افراد مبتلا اضافه می شود، مشکل را تشدید می کند.

در بیشتر موارد، انزال زودرس عامل یا دلیل خاصی ندارد. شرطی شدن، عوامل فرهنگی، ازدواج های پرتنش، تجربه جنسی کم در اوایل ازدواج، عوامل روانی، مصرف مواد، برخی عوامل پزشکی و… می توانند باعث انزال زودرس شوند.

تکرار این مساله و احتمال سرزنش همسر، می تواند فرد را دچار اختلال در عزت نفس کند. اعتمادبه نفس پایین نیز باعث تشدید انزال زودرس، به وجود آمدن سیکلی معیوب و تثبیت بیماری می شود. این اعتمادبه نفس در موفقیت ها تقویت و در شکست ها و ناکامی ها کم می شود بنابراین انزال زودرس و اعتمادبه نفس، رابطه تنگاتنگی دارند و همدیگر را تقویت یا تضعیف می کنند زیرا یکی از عوامل مهم و موثر در انزال زودرس، عدم اعتمادبه نفس برای شروع یا اداره  خوب یک رابطه زناشویی است.

منبع:روابط زناشویی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک