درمان ناباروری

 

روشهای درمان ناباروری

لقاح مصنوعی (تولید مثل مصنوعی):

يکي از شيوه هاي غلبه بر مشکل ناباروري زوجين، لقاح مصنوعي در لوله آزمايش (IVF) است.

در اين روش تخمک آماده باروري را به کمک روش هاي جراحي از بدن زن و اسپرم هاي داراي قدرت باروري را از مرد گرفته و در شرايط کنترل شده در لوله آزمايش قرار مي دهند.

پس تخمک بارور شده را بدست آورده و در مرحله بعد به منظور انجام تقسيمات سلولي در اين تخم آن را در محيط کشت مناسب قرار مي دهند. بعد از آن جنين را به بدن مادر منتقل مي کنند. تفاوت در انواع روش هاي IVF نيز به دليل تفاوت در انجام هريک از مراحل بالاست.

عملIVF براي اولين بار در دنيا در سال 1978 در انگلستان و بوسيله يک جنين شناس به نام دکتر «ادوارز» و يک متخصص زنان به نام دکتر«استپتو» با موفقيت انجام شد و پس از آن در سراسر جهان به سرعت جايگاه خود را پيدا کرد به طوري که تا کنون حدود 20 هزار کودک به اين روش در دنيا متولد شده اند.

از ديگر موفقيت هاي بدست آمده در اين روش، افزايش شانس بارداري هاي متوالي و چند باره است. ميزان موفقيت در اين روش به عوامل مختلفي وابسته است، از جمله سن زوجين و نيز درجه سلامت توليد مثلي در آنها. با وجود اين شانس، موفقيت از بيماري به بيمار ديگر متفاوت است و به منظور تخمين اين شانس لازم است فاکتور هاي تاثير گذار بر آن به صورت جامع در همه کساني که تحت اين عمل قرار گرفته اند بررسي شود.

 دلايل ناباروري

• وجود مشکل در لوله رحم زن

• ممکن است لوله فالوپ (لوله رحمي) مسدود باشد و يا آسيب ديده باشد. اين امر باعث مي شود که اسپرم در رسيدن به تخمک دچار مشکل شود و يا تخمک بارور شده (زيگوت) قادر به عبور از لوله و رسيدن به حفره شکمي نشود.

وجود مشکل در اسپرم مرد

• به اين معنا که تعداد اسپرم هاي مرد کمتر از حد طبيعي باشد و يا حرکتشان کم باشد و يا اينکه قدرت بارور سازي تخمک را عليرغم رسيدن به آن نداشته باشند.

• وجود مشکل در تخمدان زن

• ممکن است تخمدان ها قادر به رها کردن تخمک و يا توليد تخمک نباشند.

• حالات غير طبيعي رحم زن

• وجود بيماري هاي آندومتر در زن

در اين حالت جنين قادر به لانه گزيني در رحم نيست.

• وجود تومور هاي فيبروييدي در زن

• در گذشته، گرفتن تخمک از زن به کمک روش هاي جراحي انجام مي گرفت. اما امروزه با پيشرفت روش هاي سونوگرافي، عمل جراحي کمتر در دستور کار قرار مي گيرد. در روشIVF بدون عمل جراحي، ابتدا به منظور فراهم آوردن يک محيط مناسب در بدن زن و همچنين افزايش شانس دستيابي به چندين تخمک بالغ و سالم، زن تحت يک پروسه آماده سازي متمرکز و فشرده حدود دو هفته اي قرار مي گيرد. در اين روش با استفاده از داروهاي بارداري، بيمار يک هفته تحت هورمون درماني قرار مي گيرد. همچنين به منظور تشخيص زمان مناسب براي گرفتن تخمک، آزمايش خون و سونوگرافي از تخمدان ها انجام مي شود.

اين آزمايش ها به صورت روزانه انجام مي شوند، کمي قبل از تخمک گذاري، با يک عمل جراحي سرپايي و تحت بيهوشي موضعي، تخمدان ها به کمک يک اولتراسوند قابل روئت مي شوند، سپس پزشک سوزن مخصوص را با راهنمايي اولتراسوند از راه واژن به تخمدان ها رسانده و به اين طريق تخمک هاي سالم و رسيده را در قالب مايع فوليکول از تخمدان مي گيرد.

• مايع فوليکول به دست آمده در مرحله بالا، توسط يک جنين شناس تحت آزمايش ميکروسکوپي قرار گرفته و تخمک ها در آن تعيين مکان شده، برداشته مي شوند.

• سپس جنين شناس اسپرم ها و تخمک قادر به لقاح را در مجاورت يکديگر قرار مي دهد. معمولاً سلول تخم (زيگوت) ايجاد شده، در اين مرحله دو يا سه بار تقسيم شده و بهPreEmbryo ديل مي شوند.

• اين توده سلولي کوچک در ظروف آزمايشگاهي در يک محيط مغذي نگهداري مي شود. اين محيط طوري مهيا شده که شبيه لوله هاي فالوپ عمل مي کنند.

دو روز بعر از لقاح توسط وسيله مخصوصي Pre Embryo به رحم منتقل مي شود.در اين مرحله نيز به منظور قرار گيري توده سلولي در مکاني مناسب از اولتراسوند استفاده مي شود. اين عمل 5 تا 10 دقيقه طول مي کشد. معمولاً قبل از انجام عمل به زنان توصيه مي شود که مقدار زيادي آب بنوشند تا مثانه در حالت پر يا نيمه پر قرار گيرد و به قابل روئت شدن آندومتر و افزايش دقت در انتقال جنين به محل مناسب کمک کند.

• بعد از قرار گرفتن Pre Embryo در ديواره رحم، بيمار به مدت يک ساعت در تختخواب استراحت مي کند و سپس مرخص شده و توصيه مي شود که از انجام فعاليت هاي سنگين تا 48 ساعت پرهيز کند.

• با توجه به اينکه توانمندي يک تخمک در لقاح طبيعي 25 درصد است، پيشرفت هاي اخير در درمان ناباروري توانسته توانايي تخمک در لقاح خارج رحم را به 12 درصد برساند.

• نتايج تحقيقات جديد نشان داده است که طب سوزني، احتمال موفقيت روش لقاح مصنوعي را افزايش مي دهد.

• اگر چه اولين زايمان موفق به روش لقاح مصنوعيIVF در اثر انتقال يک جنين خيلي زود جاي خود را به انتقال چند جنين داد. با وجودي که در انتقال چند جنين احتمال بارداري بيشتر است، اما بارداري چند قلو از پيامد هاي جدي و مهم آن نسبت به انتال يک جنين به شمار مي آيد.

• ميزان بروز چند قلويي در کساني که تحت IVF قرار گرفته اند، در اروپا 4/25 و در ايالت متحده 3/35درصد بوده، در حالي که اين ميزان در بارداري هاي طبيعي 1/1 است.

• به تازگي پژوهشگران درمان ناباروري در درمانگاهي در انگلستان، به پيشرفتي دست يافته اند که آينده اين روش براي لقاح مصنوعي محسوب مي شود.

بر گرفته از کوثر زندگی

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان