post_image

برگشت ادرار و عفونت کلیه منجر به بیماری فشارخون می شود .

بیماری برگشت ادرار یا پریفلاکس جریان ادرار برعکس حرکت معمول و به سمت شانه، حالب ها و کلیه است و این حرکت غیرطبیعی، به دلیل ناتوانی دریچه ها ساختار نامناسب برای جلوگیری از این حرکت می تواند صدماتی را به کلیه وارد آورد که میزان صدمات وارده به شدت ریفلاکس بستگی دارد.

ریفلاکس ای که در دوران نوزادی دیده می شود می تواند به تدریج با افزایش سن برطرف شده و نقاط ضعف دریچه برطرف می شود اما در برخی از کودکان به دلیل شدت ریفلاکس گشاد شدن حالب و تحت فشار قرار گرفتن مجاری کلیه دیده شده که منجر به بروز عفونت در کلیه ها و دفع پروتئین می شود .

علائم برگشت ادراری

این بیماری ممکن است در بعضی شرایط علامتی نشان نداده و در گاهی موارد هم بروز عفونت در کلیه ها، مثانه قابل تشخیص است که در صورت وجود عفونت در ادرار، دفع ادرار همراه بادرد، سوزش درد پهلوی ضعیف خواهد بود که می تواند از علائم بارز ریفلاکس باشد.

روش های درمانی برحسب شدت بیماری تعیین شده و در مواردی ریفلاکس خفیف تشخیص داده می شود با تجویز آنتی بیوتیک ها البته با طول درمان متفاوت می توان از پیشرفت بیماری و عفونت کلیه و مثانه جلوگیری کرد و اگر ریفلاکس شدید نشخیص داده شود و مصرف آنتی بیوتیک در جلوگیری از پیشرفت بیماری بی نتیجه باشد از جراحی آنتی رفلکس استفاده می کنند و اگر در مواردی هم عفونت کلیه شدید بوده و مصرف آنتی بیوتیک بی تاثیر باشد

برای جلوگیری از بروز صدمات بعدی مثل فشارخون و سرایت عفونت به کلیه مجاور از طریق مثانه اقدام به برداشت کلیه بیمار از طریق عمل جراحی می کنند.
عفونت های ادراری و یا ریفلاکس بیشتر بخش های فوقانی و تحتانی کلیه را مورد حمله قرار داده و در نهایت منجر به از بین رفتن یکسری ازسلول های اصلی کلیه شده که می تواند عملکرد کلیه رادچار آسیب کند و عواقبی همچون پدیدآمدن بیماری فشار خون عفوت کلیه و یا کوچک شدن کلیه و متعاقب آن کاهش عملکرد کلیه را به همراه آورد.

منبع:نیک صالحی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک