فيستولهاي حالبي و مجرا

[sbu_post_image]

فيستولهاي حالبي و مجرا

بررسي زنان با فيستولهاي ادراري تناسلي و ارزيابي و درمان آنها در مركز ارولوژي بيمارستان امام رضا(ع).
روش مطالعه: از سال 1370 تاكنون 47 بيمار در محدوده سني 60-16 سال مبتلا به فيستولهاي ادراري تناسلي به مركز امام رضا (ع) مراجعه كردند. علل اين فيستول‌ها عبارت بودند از: زايمان‌هاي سخت طول كشيده (24مورد)، سزارين 7) مورد)، هيستركتومي (13 مورد)، راديكال هيستركتومي (2 مورد)، و سيستوليتوتومي ترانسواژينال (1 مورد). انواع فيستول ها شامل فيستول مثانه اي مهبلي در 29 بيمار (كه 6 بيمار به علت عود فيستول و عمل جراحي قبلي در مركز ديگر مراجعه كرده بودند)، فيستول حالبي مهبلي(Ureterovaginal) در 10 بيمار، فيستول بين مجراي ادرار و واژن (Ureterovaginal) و مجراي ادرار و رحم هر كدام در 4 بيمار بود. در بيماران با فيستول مثانه اي مهبلي، 3 بيمار به روش محافظت درمان شدند و 26 بيمار تحت عمل جراحي (9 مورد از طريق مهبل و 17 مورد از شكم) قرار گرفتند. 2 بيمار با فيستول حالبي مثانه اي با درمان محافظتي و بقيه موارد با قطع حالب و گذاشتن مجدد آن در مثانه درمان شدند. در بيماران با فيستول مجراي ادرار به مهبل ترميم از طريق مهبل انجام شد كه در يك بيمار با فلاپ مارتيوس همراه بود.بيماران با فيستول مجراي مثانه‌اي تحت عمل جراحي از طريق شكم قرار گرفتند كه در يك بيمار همراه با هيستركتومي و بقيه موارد بدون نياز به هيستركتومي بود.
نتايج: بعد از عمل جراحي در ناژ ادراري طي3-2 هفته برقرار شد.عارضه خاصي در بيماران مشاهده نشد ولي 3 بيمار دچار عفونت ادراري شدند كه به درمان آنتي بيوتيكي پاسخ دادند. در فيستول‌هاي مثانه‌اي مهبلي و حالبي واژني موفقيت بعد عمل از 100% بود ولي در فيستول هاي اورتروواژينال (مجرا به واژن) و مثانه‌اي رحمي هريك مورد شكست عمل داشتيم (موفقيت 75%) ميزان موفقيت كلي 95.7% بود.
نتيجه گيري: بيشترين علت بروز فيستول ادراي، زايمان سخت طول كشيده و سپس هيستركتومي است. ميزان موفقيت در مداخله جراحي در درمان فيستولهاي بيش از 90% مي‌باشد

منبع : جهاد دانشگاهی

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان