ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی خارجی

ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی خارجی جزء ناهنجاری‌های مادرزادی شايع، خصوصاً در نوزادان پسر می‌باشند که در اکثريت موارد   علت مشخصی برای آن‌ها يافت نمی‌شود. از آنجا که داشتن اطلاعات پايه ما را در   برنامه ريزی برای تشخيص ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی و درمان ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی سريع و کاستن از مشکلات روانی – اجتماعی بيماران مبتلا به ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی و والدين آن‌ها ياری خواهد کرد، تصميم گرفتيم که با انجام اين   مطالعه به بررسی ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان   پسر متولد تا ضمن بررسی فراوانی ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی در ميان نوزادان، يافته‌های بدست آمده را با يافته‌های مطالعه مشابه  مقايسه نماييم.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه که از نوع توصيفی و مقطعی می‌باشد، در کليه   نوزادانی انجام گرفت که از مهرماه لغايت اسفند ماه سال 1389 در بيمارستان ولی   عصر شهر فسا متولد شدند. اين نوزادان در 24 ساعت اول تولد، توسط متخصص کودکان   مورد معاينه عمومی و دستگاه   تناسلی خارجی قرار گرفتند. نوزادانی که هر   گونه اختلالی در دستگاه   تناسلی داشتند، مجدداً توسط متخصص اورولوژی ارزيابی شدند و در صورت لزوم بررسی‌های پاراکلينيکی لازم   نيز به عمل آمد. لمس نشدن يک يا هر دو بيضه در داخل کيسه بيضه   به عنوان عدم   نزول بيضه در نظر گرفته شد. وجود هيدروسل  و هرنيا توسط معاينه و سونوگرافی مورد تأييد قرار گرفت.

نتايج:   در طی مدت مطالعه تعداد 885 نوزاد پسر تازه متولد شده بررسی شدند. از بين نوزاد   بررسی شده 58 نفر (5.6 درصد) دارای ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی   خارجی بودند. از نظر فراوانی ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی، هيدروسل شايع‌ترين ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی بود که در 25 (2.8 درصد) نوزاد يافت شد. پس از آن عدم نزول بيضه شايع‌ترين آنومالی بود که در 19 (2.1 درصد) نوزاد ديده شد. هيپوسپادياس در 11   (1.2 درصد) نوزاد ديده شد و در 3 (0.4 درصد) نوزاد نيز فتق مغبنی ديده شد. انواع   و فراوانی هر يک از ناهنجاری‌ها در نمودار 1 آورده شده است.

نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد که هيدروسل   عدم نزول بيضه، هيپوسپادياس و فتق‌های   مغبنی به ترتيب شايع‌ترين ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان تازه متولد شده در شهرستان فسا می‌باشند.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان