ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی خارجی جزء ناهنجاری‌های مادرزادی شایع، خصوصاً در نوزادان پسر می‌باشند که در اکثریت موارد   علت مشخصی برای آن‌ها یافت نمی‌شود. از آنجا که داشتن اطلاعات پایه ما را در   برنامه ریزی برای تشخیص ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی و درمان ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی سریع و کاستن از مشکلات روانی – اجتماعی بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی و والدین آن‌ها یاری خواهد کرد، تصمیم گرفتیم که با انجام این   مطالعه به بررسی ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان   پسر متولد تا ضمن بررسی فراوانی ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی در میان نوزادان، یافته‌های بدست آمده را با یافته‌های مطالعه مشابه  مقایسه نماییم.

مواد و روش‌ها: این مطالعه که از نوع توصیفی و مقطعی می‌باشد، در کلیه   نوزادانی انجام گرفت که از مهرماه لغایت اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در بیمارستان ولی   عصر شهر فسا متولد شدند. این نوزادان در ۲۴ ساعت اول تولد، توسط متخصص کودکان   مورد معاینه عمومی و دستگاه   تناسلی خارجی قرار گرفتند. نوزادانی که هر   گونه اختلالی در دستگاه   تناسلی داشتند، مجدداً توسط متخصص اورولوژی ارزیابی شدند و در صورت لزوم بررسی‌های پاراکلینیکی لازم   نیز به عمل آمد. لمس نشدن یک یا هر دو بیضه در داخل کیسه بیضه   به عنوان عدم   نزول بیضه در نظر گرفته شد. وجود هیدروسل  و هرنیا توسط معاینه و سونوگرافی مورد تأیید قرار گرفت.

نتایج:   در طی مدت مطالعه تعداد ۸۸۵ نوزاد پسر تازه متولد شده بررسی شدند. از بین نوزاد   بررسی شده ۵۸ نفر (۵٫۶ درصد) دارای ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی   خارجی بودند. از نظر فراوانی ناهنجاری‌های   دستگاه تناسلی، هیدروسل شایع‌ترین ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی بود که در ۲۵ (۲٫۸ درصد) نوزاد یافت شد. پس از آن عدم نزول بیضه شایع‌ترین آنومالی بود که در ۱۹ (۲٫۱ درصد) نوزاد دیده شد. هیپوسپادیاس در ۱۱   (۱٫۲ درصد) نوزاد دیده شد و در ۳ (۰٫۴ درصد) نوزاد نیز فتق مغبنی دیده شد. انواع   و فراوانی هر یک از ناهنجاری‌ها در نمودار ۱ آورده شده است.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که هیدروسل   عدم نزول بیضه، هیپوسپادیاس و فتق‌های   مغبنی به ترتیب شایع‌ترین ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان تازه متولد شده در شهرستان فسا می‌باشند.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک