نسخه هایی گیاهی برای عفونتهای مجاری ادراری (کلیه، مثانه و …)
نسخه شماره۱ – دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن کلیه و مثانه

 دارو : میوه خشک شده گیاه نسترن ( گل سرخ وحشی )   ( Rosa canina)

مقدر مصرف :  ۲ تا  ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این با مقدر مصرف مذکور در فوق مورد شروع تشکیل سنگ کلیه و مثانه جهت حل کردن آنها نیز مورد استفاده قرار می گیدر .

نسخه شماره۲ – دارو جهت بیماریهای مجاری ادراری

 دارو : ریشه روناس ( Rubia tinctorum)

مقدر مصرف :  ۲ تا  ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این  درای خاصیت حل کنندگی سنگهای مثانه نیز می باشد .

نسخه شماره۳ – داروی ضد دردهای سنگ کلیه و مثانه

 دارو : تخم تره ( Allium porrum)

مقدر مصرف :  ۱ تا  ۲ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره۴ – داروی ضد دردهای کلیه

 دارو : تخم شوید ( Anethum graveolense)

مقدر مصرف :  ۱ تا  ۳ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره۵ – داروی ضد  التهاب مجاری ادراری

 دارو : گل بنفشه ( Viola odorata)

مقدر مصرف :  ۲ تا  ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره۶  – دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه

  دارو : تمام قسمتهای گیاه به ویژه تخم جعفری  ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف :  ۲ تا  ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره۷  – دارو ی ضد دردهای مثانه

دارو : میوه کاکنج ( عروسک پشت پدره )  ( Physalis alkekengi)

مقدر مصرف :  ۵ تا ۱۰ عدد میوه

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این موجب دفع اوراتها ، هم می شود .

نسخه شماره۸  – دارو ی  معالج نزله کلیه

 دارو : تمام گیاه ریحان ( Ocimum basilicum)

مقدر مصرف :  ۲ تا ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره۹  – دارو ی  معالج عوارض کلیه و مثانه

  دارو : میوه یا پوست ریشه گیاه زرشک  ( Berberis vulgaris)

مقدر مصرف :  ۳تا ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۱۰    – دارو ی  جهت رفع التهابات کلیه

 دارو : برگ یا چوب یا پوسته ساقه غان ( قان ، توس )  ( Betula alba)

مقدر مصرف :  ۴ تا ۸ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

توجه : این دارو باعث خروج آب بدن بدون اینکه بافت کلیه را تحریک کند می شود .

نسخه شماره ۱۱- دارو جهت رفع عفونت مجاری ادراری

دارو : میوه خارخاسک  ( Tribulus  terresteris)

مقدر مصرف :  ۲ تا ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۱۲    – دارو جهت بیماریهای مجاری ادراری

دارو : تخم گشنیز ( Coriandrum sativum)

مقدر مصرف :  ۲ تا ۴ گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک