پيلونفريت (عفونت کلیه)

[sbu_post_image]

پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز

پيلونفريت مزمن، زخم کليوی ناشی از عفونت متناوب يا مکرر کليه است و بيشتر برای بيمارانی با ناهنجاريهای آناتوکيلی زياد مثل انسداد مجرای ادراری، سنگ سازی کليه، يسپلازی کليوی، يا بطور متداولتر ريفلاکس مثانه ای – حالبی در کودکان، اتفاق مي افتد .

گاهی اوقات تشخيص اين بيماری مبتنی بر مدارک راديولوژی بدست آمده در طی يک ارزيابی برای عفونت متناوب مجرای ادراری در کودکان می باشد .

ريفلاکس مثانه ای – حالبی يک نقص ارثی و مادرزادی است که منجر به ناکارايی مثانه ای –حالبی بخاطر کمبود يک بخش داخل جداره ای می شود . اين بيماری در سی تا چهل درصد از کودکان از طریق نشانه های عفونت مجرای ادراری و در تمامی کودکان با نشانه جای زخمهای کليوی، وجود دارد . ريفلاکس مثانه ای – حالبی همچنين احتمال دارد در بيمارانی با يک مثانه شل و ضعيف بدليل آسيب نخاعی ايجاد شود (غير ارثی) و بر اساس افزايش برگشت به پنج مرحله تقسيم می شود .

فيزيولوژی بيماری پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز :

پيلونفريت مزمن با زخمهای کليوی پيشرونده همراه است که می تواند منجر به بيماريهای کليوی در مراحل انتهايی مثل ريفلاکس کليه شود . ريفلاکس درون کليوی ناشی از ادرار آلوده، حاکی از زخم کليوی ايجاد شده ای است که از طريق شکل گيری جای زخم التيام يافته است . در بعضی موارد، جای زخمها ممکن است در رحم بيمارانی با ديسپلازی

کليوی بواسطه نقص خون رسانی بافتی، شکل بگيرند . عفونت بدون برگشت، دارای احتمال کمتری برای ايجاد زخم می باشد . همچنين ديسپلازی احتمال دارد از طريق انسداد بوجود آيد . زخم با فشار بالای ريفلاکس می تواند در هر سنی و برای هر شخصی اتفاق افتد . در بعضی موارد احتمال دارد رشد طبيعی منجر به توقف خود بخود برگشت در بچه های شش ساله شود .

علت پيلونفريت

– جنسيت بيمار و فعاليت جنسی او

– حاملگی، که احتمال دارد منجر به پيشرفت زخم کليوی بدون عفونت کليوی شود .

– عوامل ارثی

– عوامل بيماريزايی باکتريها

– اختلال عملکرد عصبی مثانه

در مواردی بواسطه انسداد، کليه احتمال دارد از طريق حفره ورمهای چرکی پر شود .

فراوانی پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

احتمال وجود ريفلاکس مثانه ای – حالبی در ايالات متحده 30 تا 45 درصد در کودکان بواسطه عفونت مجرای ادراری می باشد . ميزان شيوع ريفلاکس مثانه ای – حالبی در خواهر و برادرهايی با پيلونفريت مزمن حدود 25 درصد است . ريفلاکس مثانه ای – حالبی و پيلونفريت مزمن در کودکان سياه نسبت به کودکان سفيد، کمتر شيوع دارد .

مرگ و مير / ميزان گسترش پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

بيماريهای مرتبط با مرگ و مير و ميزان گسترش در ارتباط با پيلونفريت مزمن عبارتند از :

جای زخمهای کليوی پيشرونده، وجود پروتئين در ادرار، افزايش فشار خون، گلومرولواسکلروز کانونی، پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز، بيماريهای کليوی در مراحل انتهايی . پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز در2/8 درصد از بيماران و 25 درصد از بيماران با چرک کليه رخ می دهد .

 نژاد در پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

پيلونفريت مزمن در کودکان سياه نسبت به کودکان سفيد، کمتر شيوع دارد .

 جنسیت در پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز :

پيلونفريت مزمن در زنان بيشتر از مردان رايج است .

 سن در پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز :

پيلونفريت مزمن برای کودکان و بزرگسالان اتفاق می افتد .

 تاريخچه پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

در اکثر موارد، ريفلاکس مثانه ای – حالبی مبتنی بر يافته های سونوگرافی پيش از تولد استوار هستند .

بيمارانی با پيلونفريت مزمن احتمال دارد بصورت زير شرح داده شوند :

تب، افسردگی و خواب آلودگی، تهوع و استفراغ ، ادرار همراه با سوزش و درد پهلو .

ريفلاکس مثانه ای – حالبی احتمال دارد در بعضی از کودکان با ناتوانی در رشد، همراه باشد .

 علایم پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

افزايش فشار خون، ناتوانی در رشد در کودکان و درد پهلو .

دلايل پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

پيلونفريت مزمن، زخم کليوی ناشی ازعفونت متناوب يا مکرر کليه است .ازوتمی، نارسايی مزمن کليوی، افزايش فشار خون، سنگ سازی کليه، تورم چرکی اطراف کليه، پيلونفريت حاد، چرک کليه، سل، افزايش اوره خونی و پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز .

علل پيلونفريت گزانتوگرانولوماتوز:

سل کليوی، آسيب کليه بدون درد، مالاکوپلاکيای کليوی .

برگرفته از medic

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان