مثانه چگونه کار می کند؟

برخی از مردم اطلاع ندارند که برای بی اختیاری ادرارروشهای مناسبی موجود است.بسیاری از مردم برای بحث کردن در مورد آن بی میل هستند،حتی اگر آن در زندگی شان تاثیر چشمگیری گذاشته باشد.بی اختیاری ادرار میتواند بر توانایی فرد در محیط کار اثر بگذارد.این مشکل می تواند فعالیتهای روزانه و بهنجار مردم را مختل کند و مانع از انجام فعالیتهایی شود که آنها از انجامش لذت می برندوقتی که شما می خورید

یا می نوشید،بدنتان مایعات را جذب میکند.کلیه،مواد زاید را از مایعات فیلتر می کند و در نتیجه این عمل ادرار تولید میگردد.ادرار از طریق دو لوله که حالب نام دارند از کلیه ها وارد مثانه میشوند.مثانه ادرار را ذخیره می کند.برای پر شدن، مثانه خود را منبسط و برای دفع،خود را منقبض می کند.وقتی که مثانه تان پر است،مغزتان پیام دریافت می کند،سپس مغزپیامی به مثانه می فرستد که می تواند در حال حاضر عمل دفع را انجام دهد.در این
زمان ماهیچه های اسفنکتر آرام هستند و ماهیچه های مثانه منقبض می گردند و به شما اجازه می دهند که ادرار کنید.پیشابراه ادرار را ازمثانه به بیرون هدایت می کند.

 منبع:آتیه

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک