یورودینامیک برای تشخیص و درمان بی اختیاری ادرار

Z

از شـايـع‌تـريـن مشكلات مثانه

 1-تكرر ادرار

تكرر ادرار بيشتر از 7 بار در روز كه فاصله زمانی آن كمتر از 2 ساعت باشد.

 2- ادرار شـبـــانــه

بـيــدار شــدن از خـواب جـهت دفع ادرار بيشتر از يك بار در طول شب

 3- فوريت ادراری

نياز ضروری به دفع ادرار

 4- بی اختياری ادراری

5- بـــی اخـتـيــاری ادراری تــوام بــا فــوريــت

نشست ادراری غيرقابل كنترل با احساس شديد نياز به دفع ادرار

6-  بــی اخـتـيــاری ادراری تــوام بــا اسـتــرس: ريـزش ادرار بـا سرفه ، عطسه و دويدن

7-  شب ادراری

8-  سوزش

درد يا سوزش در موقع دفع ادرار

9- ادرار خـونـی ( Haematuria)

دفع خون در ادرار

10-  دفع شدن ادرار به سختي (Voiding Difficulty )

نياز به  ‌زور زدن يا تامل در شروع ادرا1 firoozan%20taz1ر

11-  پـرولاپـس (Prolapse)

پرولاپس يا همان افـتـادگـی كـه مـخـتـص بـانوان است كه در صورت احـسـاس يـا مـشـاهده يا خروج توده‌ای از واژن به بيرون صورت می پذيرد.
روش تشخيص كليه بيماری های فوق الذكر با دريـافت شرح حال از بيمار، معاينه و در صورت نـيـاز تـسـت يـوروديـناميك جهت درمان  به وسيله پزشك انجام می پذيرد.

دستگاه یورودینامیك ، دستگاهی كاملا  تشخیصی است كه به طور وسیعی برای تشخیص بیماری های مربوط به قسمت زیرین سیستم ادراری مانند بی اختیاری ادراری به خصوص بی اختیاری در بانوان و تنگی مجرا در آقایان كاربرد دارد.

از شایع‌ترین مشكلات مثانه در مردان و زنان

1-تكرر ادرار(Frequency): تكرر ادرار بیشتر از 7 بار در روز كه فاصله زمانی آن كمتر از 2 ساعت باشد.
2- ادرار شبانه (Nocturia): بیدار شدن از خواب جهت دفع ادرار بیشتر از یك بار در طول شب
3- فوریت ادراری(Urgency): نیاز ضروری به دفع ادرار
4- بی اختیاری ادراری
5- بی اختیاری ادراری توام با فوریت ( Urge Incontinence ): نشست ادراری غیرقابل كنترل با احساس شدید نیاز به دفع ادرار
6-  بی اختیاری ادراری توام با استرس (Stress Incontinence): ریزش ادرار با سرفه ، عطسه و دویدن
7-  شب ادراری(Nocturnal Enuresis)
8-  سوزش (Dysuria): درد یا سوزش در موقع دفع ادرار
9- ادرار خونی ( Haematuria): دفع خون در ادرار
10-  دفع شدن ادرار به سختی (Voiding Difficulty ): نیاز به  ‌زور زدن یا تامل در شروع ادرار
11-  پرولاپس (Prolapse): پرولاپس یا همان افتادگی كه مختص بانوان است كه در صورت احساس یا مشاهده یا خروج توده‌ای از واژن به بیرون صورت می پذیرد.

روش تشخیص كلیه بیماری های فوق الذكر با دریافت شرح حال از بیمار ، معاینه و در صورت نیاز تست یورودینامیك جهت درمان  به وسیله پزشك انجام می پذیرد.
انجام تست یورودینامیك در ارتباط با بیماران زیر الزامی است:

1.افرادی كه مشكل در دفع ادرار دارند.
2.افرادی كه بی اختیاری ادراری توام با سرفه و عطسه و نیاز به جراحی دارند .
3.افرادی كه بی اختیاری ادراری فوریتی و توام با سرفه و عطسه دارند.
4.افرادی كه مشكلات كمپلكس مثانه ای دارند.
5.افرادی كه مشكلات ادراری و مثانه‌ای پس از جراحی قبلی و ژنیكولوژی دارند.
6.افرادی كه جراحی بی اختیاری ادراری آن ها قبلا پاسخی نداده است.

منبع:پزشکی   دکتر محسن هاشمی

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان