بیضه نزول نکرده یا نهان بیضگی مشکلات وراههای درمان ؟

دلایل بیماری بیضه نزول نکرده:

دردوران جنینی بیضه داخل شکم قرار دارد که با رشد جنین بتدریج وارد کیسه بیضه می شود واگر نزول بیضه درهرمرحله ای متوقف شود بیماری بیضه نزول نکرده رخ می دهد. دلیل بیماری بیضه نزول نکرده را مشکلات ژنتیک،هورمونی ،اختلال ساختاری درمسیرنزول،و…می دانند.

شیوع بیماری بیضه نزول نکرده:

از30% درنوزادان کم وزن ونارس تا 3%درنوزادان طبیعی متفاوت است که نزدیک به 77%این بیماران تا 3ماه بعد تولد خودبخود بیضه اشان پائین می آیدولی نزول بیضه بعد 6ماهگی نادر است.شایعترین عمل جراحی دربچه ها، جراحی بیماری بیضه نزول نکرده است

عوارض بیماری بیضه نزول نکرده:

درد – پیچش بیضه – مشکل روانی درسنین مدرسه – سرطان بیضه – عقیمی (درنوع یکطرفه40% ودرنوع دوطرفه 70%) – فتق یا پرده کشاله ران

تشخیص بیماری بیضه نزول نکرده:

با انجام معاینه بالینی است(بخصوص درغربالگری بدو تولد ).ولی درموارد مشکوک که بیضه قابل لمس نباشد ازسونوگرافیMRI ،لاپاراسکوپی وگاها بررسی هورمونی اختصاصی استفاده می شود.

درمان بیماری بیضه نزول نکرده:

انجام جراحی قبل یکسالگی وترجیحا 6 تا 9 ماهگی است که با 2برش در ناحیه کشاله ران وکیسه بیضه انجام میگیرد. وبیضه پائین آورده شده و موقعیتش درکیسه بیضه تثبیت می شود.

سایر درمانها بیماری بیضه نزول نکرده:

 تزریق هورمون که بدلیل پاسخ کم درحدود 20% وعوارض زیاد کاربرد بسیار کمی دارد.

گاها بدلیل بیضه کوچک وتحلیل رفته ،بیضه داخل شکمی، بیضه با پایه عروقی کوتاه و…بیضه می بایستی بطورکامل ازبدن خارج شود.

توجه: انجام جراحی باعث رفع مشکلات مربوط این بیماری که گریبانگیر بچه می شود،خواهد شد ولی بنظر میرسد تاثیری برمیزان باروری درآینده ندارد.

منبع: کلینیک اورولوژی

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان