مثانه بیش فعال(پرکار)

[sbu_post_image]

بیماری مثانه پرکار

 چنانچه به هر علتی فردی بیش از حد نرمال (شش بار در روز و 2 بار در شب) مجبور به دفع ادراری شود ممکن است به بیماری مثانه پرکار مبتلا شده باشد.تکرر بیش از حد ادرار و احساس دفع ناگهانی ادرار و بی اختیاری ادراری اورژانسی می تواند ناشی از عفونت های سیستم ادراری – تومور مثانه و یا اختلالات عصبی مثانه باشد.مثانه بیش فعال یک بیماری آزار دهنده ای ایست که کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و محدودیت ها واسترس های ناشی از تکرر ادرار و اینکه دستشوئی همیشه در دسترس بیمار باشد چه بسا زندگی فرد را محدود کرده و مانع از بیرون آمدن از خانه و عدم مسافرت طولانی و غیره می گردد.

 بیماری فوق در تمام سنین در مردان و زنان دیده می شود و اغلب در خانم ها شایع تر است.

 علائم مثانه بیش فعال 

 تکرر ادرار زیاد – احساس ناگهانی و شدید دفع ادرار – بی اختیاری اورژانسی ادرار – شب ادراری و بیدارشدن بیش از 2 بار در شب در افراد جوان که علامتهای فوق مزمن بوده و باعث مشکلات روانی – عاطفی و اجتماعی می شود و کیفیت زندگی شدیداً مختل می گردد.

 علت مثانه بیش فعال 

 علت تکررهای ادراری و بی اختیاری اورژانسی و احساسهای شدید دفع ادراری مزمن می تواند ناشی از عفونتهای مزمن پروستات و ورم مزمن مثانه و ناپایداری عضله مثانه و انقباضهای خودبخودی آن، کاهش حجم مثانه و کاهش قابلیت اتساع مثانه جهت حجم گیری و به هم خوردن تعادل عصبی عضله مثانه و دریچه خروجی مثانه و حساس شدن بیش از حد گیرنده های عصبی مخاطی مثانه علامتهای فوق را ایجاد کند. هر فردی که علائم تحریک پذیری ادراری بیش از حد و دراز مدت دارد باید از نظر این بیماری بررسی گردد.

 تشخیص مثانه بیش فعال

آزمایشهای ادرار جهت ارزیابی عفونت ادراری بیمار کمک کننده می باشد در صورت عدم وجود عفونت جهت تشخیص قطعی بیماری باید نوار مثانه یا تست اورودینامیک از بیمار انجام شود. که با انجام نوار مثانه: حجم مثانه قابلیت اتساع مثانه، حس مثانه وجود پرشهای انقباض عضلات مثانه و هماهنگی دریچه خروجی مثانه همه با دقت خاص تشخیص داده شده و با توجه به محل عیب موجود درمانهای قطعی انجام می گیرد.

درمان مثانه بیش فعال

امروزه از رفتار درمانی و درمانهای داروئی و درمانهای جراحی جهت درمان مثانه بیش فعال استفاده می شود. که با انجام تست ارودینامیک و تشخیص علت اصلی، درمانهای فوق به بیماران پیشنهاد می گردد.امروزه شيوع بيماري‌هاي مربوط به مثانه و مجاري ادراري بهسرعت روبه رشد است. يكي از شايع‌ترين انواع اين بيماري ها، بي اختياري ادراري دربانوان و تنگي مجرا در آقايان است. بي‌اختياري ادراري در بانوان ، وقوع عدم اعتمادبه نفس ، ترس و شبهه از حضور دراز مدت در اجتماع و موارد ديگري است كه موجب ناراحتيو آزار اين قشر در اجتماع مي‌شود . طي مشاوره‌هاي انجام شده با اين قشر ازبيماران، مي توان به جرات اشاره كرد كه كليه اين بيماران حاضربه انجام هر عملي درجهت بهبود اين بيماري هستند.يكي از دستگاه‌هايي كه به بيماران و از همه مهم‌تر بهپزشك معالج در جهت تشخيص اين بيماري كمك مي‌رساند دستگاه يوروديناميك است.در اينمقاله، ابتدا مروري كلي بر شايع‌ترين بيماري‌هاي مجاري ادراري در مردان و زنانخواهيم داشت . سپس ضمن آشنايي با دستگاه يوروديناميك به توضيح انواع تست‌هاي آنمي‌پردازيم.

 دسـتـگـــاه يــوروديـنــامـيــك ، دسـتـگــاهــي كــامــلاتشخيصي است كه به طور وسيعي براي تشخيص بـيـمـاري هـاي مـربـوط بـه قـسـمـت زيـريـنسـيـستم ادراري مـانـنـد بـي اخـتـيـاري ادراري بـه خـصـوص بي اختياري در بانوان وتنگي مجرا در آقايان كاربرد دارد.
از شـايـع‌تـريـن مشكلات مثانه در مردان وزنان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- تكرر ادرار(Frequency): تكرر ادرار بيشتر از 7بار در روز كه فاصله زماني آن كمتر از 2 ساعت باشد.

 2- ادرار شـبـــانــه (Nocturia): بـيــدارشــدن از خـواب جـهت دفع ادرار بيشتر از يك بار در طول شب

 3- فوريت ادراري(Urgency): نياز ضروري به دفعادرار

 4- بي اختياري ادراري

 5- بـــي اخـتـيــاري ادراري تــوام بــا فــوريــت ( Urge Incontinence ): نشست ادراري غيرقابل كنترل با احساس شديد نياز بهدفع ادرار

 6- بــي اخـتـيــاري ادراري تــوام بــا اسـتــرس (Stress Incontinence): ريـزش ادرار بـا سرفه ، عطسه و دويدن

 7- شب ادراري(Nocturnal Enuresis)

 8- سوزش (Dysuria): درد يا سوزش در موقع دفعادرار

 9- ادرار خـونـي ( Haematuria): دفع خون درادرار

 10- دفع شدن ادرار به سختي (Voiding Difficulty ): نياز به ‌زور زدن يا تامل در شروع ادرار

 11- پـرولاپـس (Prolapse): پرولاپس يا همانافـتـادگـي كـه مـخـتـص بـانوان است كه در صورت احـسـاس يـا مـشـاهده يا خروجتوده‌اي از واژن به بيرون صورت مي پذيرد.
روش تشخيص كليه بيماري هاي فوق الذكر با دريـافت شرح حال از بيمار ، معاينه و در صورت نـيـاز تـسـت يـوروديـناميك جهتدرمان به وسيله پزشك انجام مي پذيرد.
انـجام تست يوروديناميك در ارتباط بابيماران زير الزامي است:
1. افرادي كه مشكل در دفع ادرار دارند.
2. افرادي كهبي اختياري ادراري توام با سرفه و عطسه و نياز به جراحي دارند .
3. افرادي كه بياختياري ادراري فوريتي و توام با سرفه و عطسه دارند.
4. افــرادي كــه مـشـكــلات كمـپـلـكـس مـثـانـه اي دارند.
5. افرادي كه مشكلات ادراري و مثانه‌اي پس ازجراحي قبلي و ژنيكولوژي دارند.
6. افرادي كه جراحي بي اختياري ادراري آن ها قبلاپاسخي نداده است.

 
تـسـت يـوروديناميك تنها توسط 2 كاتتر باريك يـكـي در مـجـرايادرار جـهـت انـدازه گـيـري فشار مـثــــانــــه‌اي )Pves (و ديــگــــري درركــتــــوم جــهــــت اندازه گيري فشارشكمي Pabd()صورت مي‌گيرد

منبع:رهجو

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان