instagram
telegram
phone
29 ژوئن 2013
ضایعه نخاعی

ضایعه نخاعی

معلولین ضایعه نخاعی فورا به متخصص ارولوژی مراجعه کنند. افزایش ضخامت جداره مثانه موجب کاهش حجم مثانه میشود، لذا بیمار توانایی نگه داری ادرار کمتری دارد […]
23 ژوئن 2013
اثر آسیب نخاعی در دستگاه ادراری

اثر آسیب نخاعی بر دستگاه ادراری

آسیب نخاعی در دستگاه ادراری دو کليه، که مواد زائد خون را تصفيه می کنند نظير آب و نمکها. ميز نای ها ، که ادرار توليد […]
23 ژوئن 2013
روشهای بررسی وضعيت مثانه در آسیبهای نخاعی

روشهای بررسی وضعيت مثانه در آسیبهای نخاعی

روشهای بررسی وضعيت مثانه در آسیبهای نخاعی : بعضی از روشهای بررسی مثانه که ممکن است مورد نياز باشد شامل موارد زیر است: 1-آزمايشات ميکروسکوپی ( […]