instagram
telegram
phone
10 دسامبر 2015

بی اختیاری ادرار،عوارض پرکاری مثانه

مشکلات ناشی از بیماری های کلیوی کلیه ها ضایعات سمی را که از نابودی سلول های بدن و هضم مواد غذایی ایجاد می‌شوند، از بدن خارج […]
7 دسامبر 2015

وجود خون در ادرار،علل وجود خون در ادرار

وظایف کلیه و مجاری ادرار آناتومی و وظایف کلیه و مجاری ادرار به بیان ساده 2 عدد کلیه در بدن انسان وجود دارد که هر یک […]
21 نوامبر 2015

بیماری های کلیه،محل عفونت ادراری

بیماری های کلیه بیماری های کلیوی را عمدتا به دو دسته تقسیم میکنند. بیماری های مزمن کلیوی و آسیب حاد کلیه. عبارت بیماری های مزمن کلیوی […]
25 اکتبر 2015

علل وجود خون در ادرار،علت ادرار خونی

  علل وجود خون در ادرار اکثر علل خونی شدن ادرار خطرناک نیستند. به عنوان مثال، ورزش ممکن است موجب هماچوری شودکه خود به خود طی […]