instagram
telegram
phone
10 سپتامبر 2013
453

آنتی بیوتیک طبیعی در مواد غذایی

 4 آنتی بیوتیک طبیعی روغن مرزنگوش پادشاه آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی روغن مرزنگوش است که تحقیقات مختلف تاثیر آن را اثبات می‌کنند. البته، در این مورد هم مثل […]
4 سپتامبر 2013
545345

درمان و تشخیص عفونت ادراری در کودکان

تشخیص عفونت ادراری در کودکان  برای این منظور مقداری نمونه ادراری جهت آزمایش از کودک گرفته می شود . اگر کودک هنوز نحوه توالت رفتن را […]
1 سپتامبر 2013
11962066722819670901792232005218517042196

درمان های پروستات

گرچه تاكنون درباره بیماری پروستات بارها سخن گفته شده است ولی از آنجا كه این بیماری از شایع‌ترین بیماری‌های مردان مسن است. بیماری پروستات در اثر […]
1 سپتامبر 2013
401902491942143783919523074143362912879

درمان سرطان پروستات با DNA‌ انسان

از DNA‌ انسان داروی سرطان پروستات تولید شد محققان از آغاز آزمایش داروی سرطان پروستات بر روی انسان خبر می‌دهند که در صورت نتیجه بخش بودن […]