دسته‌بندی: سنگ شکنی کلیه

سنگ شکنی کلیه

بهترین سنگ شکن کلیه

  [sbu_post_image] به طور کلی بهترین خوردنی، آب و بدترینش نمک زیاد است. سنگ کلیه انواعی مثل کلسیمی، اسید اوریکی، سیستئینی و عفونی دارد. اگر

ادامه مطلب
سنگ ادراری

ترب سبزی سنگ شكن

[sbu_post_image] هزاران سال پیش،ترب برای اولین باردرچین و سپس درمصر ویونان كشت شد. دریونان به دلیل اهمیت بسیاری كه به این سبزی داده می شد،ترئیناتی

ادامه مطلب