instagram
telegram
phone
14 سپتامبر 2013
he1

جراحی انواع فتق

فتق اینگوینال بیماری شایعی است که به ویژه در مردان رخ می دهد و عوارض خطرناکی مانند گیرافتادگی، انسداد روده، اختناق و حتی تهدید حیات دارد؛ […]
14 سپتامبر 2013
images

درمان فتق و انواع آن

فتق به پیش رفتگی و خروج یکی از احشا (اندرونه) یا فاسیای اندام یا بخشی از آن در دیواره‌ای که به طور طبیعی آن را دربر […]
14 سپتامبر 2013
323

فتق در اطفال

در بيش از 80 درصد نوزادان تازه تولد‌يافته، پروسس‌واژيناليس باز باقى مى‌ماند. با افزايش سن، اين درصد کاهش مى‌يابد. به‌ طورى‌که پس از 2 سال 40 […]
12 سپتامبر 2013
فتق

فتق مغبتی (هرنی اینگوینال)

فتق مغبنی یا هرنی اینگوینال یکی از شایعترین بیماری های سیستم تناسلی مردان میباشد که گاهی در زنان و دختران نیز دیده میشود. بطور کلی فتق […]