دسته‌بندی: سنگ مثانه

سنگ مثانه
سنگ مثانه

سنگ مثانه:علائم و درمان

سنگ مثانه به توده‌های سخت معدنی موجود در مثانه گفته می‌شود. سنگ‌های مثانه زمانی ایجاد می‌شوند که مواد معدنی در ادرار غلیظ متبلور می‌شوند. این

ادامه مطلب