دسته‌بندی: دیر انزالی

دیر انزالی

رابطه جنسی در رماتیسم

رماتیسم مفصلی و رابطه جنسی آرتريت روماتوييد چیست؟   آرتريت روماتوئيد يك بيماري سيستميك خود ايمني است.((سيستميك))يعني اين كه تمام دستگاهاي بدن را درگير مي

ادامه مطلب
دیر انزالی

رابطه جنسی و درد کمر

کاهش درد ناشی از ناپایداری مفصل خاجی-خاصره ای هنگام رابطه جنسی   [sbu_post_image] مفاصل خاجی- تهیگاهی از نوع مفاصل غیرمتحرک هستند. حرکت در سطح این

ادامه مطلب