عفونت کلیه

عفونت کلیه،انواع پیلونفریت

[sbu_post_image] گلومرونفریت گلومرونفریت بیماری های گلومرولی کلیه به دو گروه گلومرونفریت-GN)golomeruloneghritisو گلومرولواسکلوروز(golomerulosclerosis)تقسیم می شوند.** گلومرواسکلروز عبارت است از ایجاد بافت جوشگاهی(اِسکار) یا سخت شدگی رگ

ادامه مطلب
Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان