اختلالات عروقی کلیه

[sbu_post_image]

اختلالات عروقی شایع ترین علت بیماری مزمن کلیوی (CKD) است که عمدتاً به دلیل افزایش دیابت و فشارخون ، می باشند . بیماری آترواسکلروز عروق کلیوی ، یکی از علل شایع CKD و هیپرتانسیون (افزایش فشار خون) و مسئول سندرم بیماری ایسکمی کلیه به شمار می رود. علاوه بر این ، بیماری های سیستم عروقی هستند که از طریق فرآیندهای التهابی و ایمونولوژیک ایجاد می گردند .

عملکرد طبیعی سیستم عروق کوچک ( آرتریول ها ، گلومرول ها و مویرگ ها ) و اندوتلیوم عروقی برای حفظ تمام جوانب عمل کلیوی ضروری می باشد اما ممکن است توسط یک سری بیماری های مهم بالینی تغییر یابد . پره اکلامپسی ، پورپورای ترومبوتیک ، ترومبوسیتوپنیک (TTP) ، سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) و آمبولی های کلسترول از جمله بیماری های عمده ای هستند که هر یک با ویژگی های بالینی و پاتوژنز ویژه خود ، تغییری در عملکرد عروق کوچک ایجاد می کنند . اکنون تست های آزمایشگاهی برای کمک به تشخیص TTP وجود دارند در حالی که یک دهه قبل چنین امکانی وجود نداشت .

عروق کلیوی

شریان های کلیوی، مستقیماً ار آئورت جدا شده و وارد ناف کلیه می گردند ، شریان کلیه راست باید اقدام ورید اجوف تحتانی (IVC) عبور کند و از این رو بلندتر از شریان کلیه چپ می باشد . در عده کمی از افراد ، یک شریان کلیوی فرعی نیز ممکن است برای تأمین خون بخشی از کلیه، از آئورت جدا شود ، که ممکن است هنگام ارزیابی بیماران برای هیپرتانسیون عروق کلیوی حائز اهمیت گردد شریان های کلیوی به شریان های سگمنتال ، بین لوبی و قوسی تقسیم می شوند . شریان های قوسی در طول محل اتصال کورتکس و مدولا جریان یافته و به شریان های کوچک بین لوبولی منتهی می شوند ، که به سمت خارج کورتکس امتداد یافته و شریانچه های آوران را می سازند . گلومرول ها از این شریان های آوران آغاز شده و سپس شریانچه های وابران ادامه یافته و به سمت مدولا به شکل وازازکتا می روند . وازارکتاها خون مدولای کلیه را منحصراً تأمین نموده و این بخش از کلیه را مستعد ایسکمی می سازد و نول ها از وازارکتاهای بالارونده ایجاد شده و در نهایت به داخل سیاهرگ های کلیه تخلیه می شوند . سیاهرگ کلیه چپ در قدام آئورت و پایین شریان مزانتریک تحتانی به IVC  باز می گردد ، که به ندرت ممکن است سبب فشار به این سیاهرگ گردد . سیاهرگ گنادی چپ همچنین به داخل سیاهرگ کلیه چپ تخلیه می شود و بنابراین در صورتی که سیاهرگ کلیه در اثر ترومبوز یا تشکیل لخته و تومور مسدود شود ، واریکوسل چپ ممکن است آشکار گردد . سیاهرگ کلیه راست ، بسیار کوتاهتر بوده و مستقیماً به داخل IVC تخلیه می شود ، در حالی که سیاهرگ گونادی راست مستقیماً به IVC تخلیه شده و معمولاً تحت تأثیر انسداد سیاهرگ کلیه راست قرار نمی گیرد .

منبع: ویکی پیگ

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان