درد در اسکروتوم

[sbu_post_image]

درد در اسکروتوم

درد حاد اسکروتوم يک فوريت استثنايی در اورولوژی محسوب شده و اقدام درمانی عاجل را طلب مي­کند چرا که مهم­ترين نگرانی در اين سناريو تورشن بيضه است که در صورت عدم تشخيص به موقع و تاخير در رسيدگی، تخريب غيرقابل برگشت بافت بيضه را به دنبال خواهد داشت.

بيمار مورد معرفی مرد 24 ساله ای مي­باشد که با شکايت درد ناگهانی بيضه چپ از چهار ساعت قبل مراجعه کرده است. شدت درد به اندازه ای بوده که بيمار را از خواب بيدار کرده است. در شرح حال و معاينه اوليه، يافته­های بدست آمده ضد و نقيض بوده و تشخيص تورشن بيضه در اين بيمار رد نمي­شود. لذا بيمار تحت بررسی­های پاراکلينيک قرار مي­گيرد و در سونوگرافی کالر داپلر خونرسانی بيضه نرمال گزارش مي­شود.

در ارزيابی مجدد بيمار، متوجه پاپول خاکستری در خلف اسکروتوم چپ شديم که در بررسی دقيق­تر موفق به جدا کردن کنه خون­خواری شديم که تا نيمه بدن وارد جدار اسکروتوم شده بود و با اين کار علايم بيمار برطرف گرديد.

طرح اين گزارش از اين بابت حايز اهميت است که از يک سو لزوم رسيدگی سريع به بيمار با درد حاد اسکروتال را مطرح ساخته و از سوی ديگر بر نقش اساسی شرح حال گيری و معاينه دقيق و وسواسانه، حتی در موارد اورژانسی تاکيد مي­کند.

درواقع، پيچش بيضه به طور شايع به اشتباه به عنوان اپيديديميت تشخيص داده مي‌شود. مردان مبتلا به اپيديديميت و اورکيت به طور معمول با شروع تدريجي درد اسکروتوم و علايم عفونت دستگاه ادراري تحتاني از جمله تب مراجعه مي‌کننداين علايم به افتراق اپيديديميت و اورکيت از پيچش بيضه که يک اورژانس جراحي است، کمک مي‌کنند

در بيماران مبتلا به درد بيضه يا اسکروتوم و تورم آن (اسکروتوم حاد)، بايد درنظرداشت که ممکن است پيچش بيضه وجود داشته باشد.درهر بيمار دچار اسکروتوم حاد و هر بيماري که در وي پيچش بيضه مطرح است بايد به صورت اورژانس براي انجام جراحي احتمالي به يک اورولوژيست ارجاع داده شود.

اورکيت ويروسي با شروع ناگهاني درد اسکروتوم و تورم آن همراه است و به طور معمول يک طرفه است.

منابع : umj و drkarimi

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان