وجود خون در ادرار نشان دهنده بیماری های مهم سیستم ادراری

 کار کلیه ها بیشتر تسویه خون از مواد زائد است که این مواد زائد به صورت ادرار از طریق مثانه دفع می شود.

هر کلیه توسط یک سرخرگ خون رسانی می شود، آسیب به قسمت های مختلف سیستم ادرای و عروق کلیه می تواند باعث وجود خون در ادرار شود به این معنی که آسیب به سرخرگ ها، سیاهرگ ها و عروق ریز کلیه، نسج کلیه،حالب ها، مثانه و پیشابراه می تواند باعث ایجاد خون در ادرار شود.

وی اظهار داشت: خون در ادرار می تواند به صورت آشکار توسط فرد دیده شود( ماکروسکوپیک)  به اینصورت که رنگ ادرار به صورت قهوه ای یا قرمز و یا شبیه چای تغییر کند.

 همچنین خون در ادرار می تواند بصورت مخفی باشد( میکروسکوپیک) یعنی میزان خون در ادرار آنقدر زیاد نباشد که توسط چشم غیر مسلح دیده شود.

خون در ادرار در سنین مختلف علل متفاوتی دارد، در دوران خردسالی بیشتر به علت وجود کلسیم در ادرار، عفونت های ادراری و بیماری های مادر زادی کلیه است و در سنین نوجوانی و جوانی و بزرگسالان بیشتر به علت سنگ کلیه، عفونت های کلیه و بیماری های التهابی کلیه است.

خون در ادرار در سنین سالخوردگی نیز بیشتر به علت سرطان های سیستم ادراری یا بیماری های پروستات است.

بدلیل اینکه در بسیاری از اوقات خونی که در ادرار دفع می شود قابل مشاهده نیست یعنی ادرار در حالت ظاهری تغییر رنگ ندارد، بسیاری از افراد از بیماری خود مطلع نیستند و لذا در اینگونه افراد حتماً باید توسط آزمایش این بیماری تشخیص داده شود.

با توجه به اینکه وجود خون در ادرار می تواند نشان دهنده بیماری های مهم سیستم ادراری باشد، لذا لازم است حتماً توسط پزشک متخصص بررسی های کامل انجام شود.

معمولاً وجود خون در ادرار همراه با درد کلیه نیست و افرادی که در ادرار خود خون مشاهده می کنند حتماً به پزشک مراجعه نمایند.

منبع: فرهنگ سلامت

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یکTagged with: