تحقیقی بر بی اختیاری ادراری

بهبودی و عوارض ناشی از دو روش درمانی کم تهاجم Trans obturator tape و Supra pubic arc در درمان زنان مبتلا به بی‌اختياری استرسی ادرار

چکیده

مقدمه: یکی از مشكلات شایع زنان بی‌اختیاری ادراري استرسی (Stress urinary incontinence یا SUI) است. از میان درمان‌های بیاختیاری ادرار جراحي‌هاي كم آزار (Minimal invasive anti-incontinence surgery) در حال حاضر در بسياري از نقاط جهان جایگزین روش‌های قبلی جراحی شده‌اند. در ایران استفاده از روش‌های نوین جراحی مانند استفاده از در برای بازگرداندن مجرای ادرار به محل آناتومیک مثل و TOT (Transobturaror tape) محدود به برخی از مراکز دانشگاهی است و اغلب از روش‌هاي جراحي كلاسيك پيشين مانند Burch ، Marshal marketti و Classic sling در درمان بي‌اختياری ادراري استفاده مي‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقايسه‌ای بهبودی و عوارض دو روش درمانی TOT و SPARC (Suprapubic ARC) یا TVT (Transvaginal tape) در درمان SUI بود..

روش‌ها: تعداد 146 بیمار مبتلا به بی‌اختیاری ادرار به طور تصادفی تحت عمل جراحی TOT یا SPARC قرار گرفتند.

یافته‌ها: عمل ترمیم پرولاپس قدامی در 43 نفر (7/59 درصد) از گروه SPARC و 29 نفر (2/39 درصد) از گروه TOT انجام شد. میزان بهبودی در دو گروه به ترتیب 90 درصد و93 درصد بود. اختلال در ادرار كردن در 3/11 درصد از بیماران گروه SPARC و 6/17 درصد از بیماران گروه TOT مشاهده شد. درد لگنی و درد کشاله‌ی ران به ترتیب در 2/4درصد و 5/13 درصد از بیماران گروه‌های SPARC و TOT دیده شد ولی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. عوارض التهابی در گروه SPARC به طور معنی‌داری بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: به طور کلی میزان بهبودی در دو روش مشابه بود و از نظر عوارض نیز تنها عوارض میان مدت در SPARC به طور معنی‌دار بیشتر بود.

منبع: دانشکده پزشکی اصفهان

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان